facebook

Kategoria AM

Kategoria: AM
Zajęcia teoretyczne: 6 godzin
Zajęcia praktyczne: 5 godzin
Wymagania: 13 lat i 9 miesiecy
Opis: Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania motorowerem o pojemności do 50c ---- jazda motorowerem Junak z manualną skrzynią biegów uprawnia do kierowania każdym rodzajem motorowera.

Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania: motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Galeria