facebook

Kategoria A1

Kategoria: A1
Zajęcia teoretyczne: 30 godzin
Zajęcia praktyczne: 20 godzin
Wymagania: 16 lat
Opis: Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania: motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3.

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania: motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 16 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Galeria