facebook

Kategoria A2

Kategoria: A2
Zajęcia teoretyczne: 30 godzin
Zajęcia praktyczne: 20 godzin
Wymagania: 18 lat
Opis: Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy do 35 KW.

Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania: motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.

Galeria