facebook

Kategoria A

Kategoria: A
Zajęcia teoretyczne: 30 godzin
Zajęcia praktyczne: 20 godzin
Wymagania: 24 lata ( 20 lat dla posiadających kat. A 2 )
Opis: Uprawnia do kierowania wszystkimi motocyklami.

 

Galeria